Wat is De Universiteit?

De Universiteit is een leeromgeving waarin zelfsturende studenten vragen stellen en verantwoordelijkheid nemen om hun eigen onderwijs vorm te geven, binnen en buiten de grenzen van het bestaande onderwijssysteem.

Hoe werkt De Universiteit?

De Universiteit brengt een collectief van gemotiveerde mensen, die zich voorbereiden op een toekomst met veel mogelijkheden en weinig zekerheden, samen in een creatieve leeromgeving. Ook schept De Universiteit de kaders en voorwaarden om vanuit dit collectief een open en toegankelijke learning community te vormen.

Wat heeft De Universiteit te bieden?

De Universiteit biedt als leeromgeving een maximale vrijheid door een minimale structuur. Binnen deze structuur kunnen leerdoelen, personen en projecten elkaar vinden.

De Universiteit is een testruimte waarbinnen je op een creatieve en innovatieve manier je eigen leerproces vorm kunt geven. Als zelf-organiserend netwerk vormt De Universiteit een leeromgeving waarbinnen eenieder eigenaar is van zowel de leerdoelen als het leerproces.

Wat doet de Universiteit dan?

De Universiteit faciliteert de verbinding tussen mensen die hun onderwijs in eigen handen durven te nemen. De Universiteit helpt hen elkaar te ontmoeten en bij te dragen aan elkaars projecten, expertises en leerdoelen. Zowel het leerproces als de inhoud (vraag en aanbod) zijn in handen van de betrokkenen. Kortom: De Universiteit beperkt zich tot het samenbrengen van menselijk kapitaal, met als doel een organisch groeien en leren.

Is De Universiteit iets voor mij?

Wij verwelkomen iedereen die geïnteresseerd is! De Universiteit biedt plaats aan een gemeenschap van zelfsturende studenten die buiten de kaders van het reguliere onderwijs denken. Deze zelfsturende studenten durven vragen te stellen, zijn jong van geest, creatief, bevlogen, sociaal vaardig en toegerust met een zekere mate van zelfstandigheid. Bovendien hebben ze iets te vertellen en kunnen zij elkaar terzijde staan met kennis, betrokkenheid, peer coaching en/of inspiratie. 

Iedere deelnemer bepaalt voor zichzelf hoe zij/hij wil bijdragen en waaraan zij/hij zich wil committeren. 

Waarom heet dit De Univeristeit

Wij streven naar een universiteit in de oorspronkelijke zin van het woord Universitas: “a community of scholars” (zie Citizendium, http://en.citizendium.org/wiki/University). Het woord scholar duidt op een actieve student en kan zowel staan voor ‘leerling’ als voor ‘geleerde’ (zie Wordnet, http://wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn?s=scholar). Deze definitie van ‘Universiteit’ legt geen beperkingen op aan hoe of waar er leren plaatsvindt. De Universiteit beperkt zich dan ook niet tot de muren van bestaande universiteiten, academies of hoger onderwijs-instellingen en staat ook open voor personen die buiten deze muren studeren en leren.

December 2009