Al vroeg ontdekte ik dat leren ook buiten de schoolmuren plaatsvind. Dat kennis en kunde zich niet alleen in formele interacties verspreiden én dat leren erg leuk wordt als je zelf mag meedoen in het organiseren ervan.

Het zelf-doen aspect – zelf onderzoeken van persoonlijke leervragen – geeft mij een groot gevoel van vrijheid en voldoening. Het is niet per se makkelijk, maar zelf doen betekent gelukkig niet alleen. De grote kracht van De Universiteit vind ik dat we mensen samenbrengen met een leervraag en zo elkaar kunnen inspireren en helpen groeien.

De interacties bij De Universiteit worden gevoed door nieuwsgierigheid, open ogen en echte ontmoetingen. Dit is voor mij een fijne manier van leren en ook om in het leven te staan. Ik ben zelf altijd opzoek naar nieuwe input, kennis en ontmoetingen die mijn blik op de wereld en mijn eigen leven scherp houden. Daar krijg ik energie van! Ik geniet van de ruimte voor dromen, nadenken, uitproberen, actie, creativiteit, lachen, reflectie en ‘spelen’ om zo de rijkdom van het leven te ontdekken.

Iedereen wordt bij De Universiteit benaderd vanuit het uitgangspunt dat hij of zij een uniek persoon is en daarmee iets te geven heeft. Deze ontmoetingen, de ruimte om vragen te stellen en van elkaar te leren wil ik faciliteren. Ik help door mensen de weg te wijzen en aan elkaar te verbinden in de community, de rest gaat vanzelf.