[[NB: De groep coaches is inmiddels vol en van start gegaan. Naar coachees wordt nog wel gezocht. Mocht je dat willen, meld je dan aan dmv het beneden genoemde formulier.]]

Afgelopen voorjaar is een groep enthousiastelingen een focusgroep coaching begonnen binnen De Universiteit. Het is een erg leerzame ervaring gebleken voor zowel de coaches als de betrokken coachees. Daarom komt er dit najaar een vervolg: de Focusgroep Coaching 2.0! Voor deze tweede serie kunnen zowel coaches als coachees zich aanmelden.

Over de Focusgroep Coaching

De Focusgroep Coaching is ontstaan vanuit de behoefte om op een laagdrempelige manier ervaring op te doen als coach. De basis van de eerste serie blijft overeind: de focusgroep is een combinatie van oefening en intervisie. Om echte coachingservaring op te doen voeren de coaches vijf coachingsgesprekken met hun coachee. Daarnaast is er eens in de twee weken een intervisiebijeenkomst waar de coaches inzichten en ervaringen met elkaar kunnen delen.

Voor de focusgroep zoeken we ook coachees zodat de coaches aan de slag kunnen met echte coachingsvraagstukken. Wij bieden de coachees een toegankelijke manier om samen met een buitenstaander een levensvraag te onderzoeken. De eerste serie heeft geleerd dat alle coachees in de gesprekken tot een relevant en waardevol inzicht kunnen. Het is dus zowel voor de coach als coachee een leerzame ervaring.

Coaches

Ben jij geinteresseerd in coaching en benieuwd naar jouw talenten als coach? Binnen de focusgroep leer je meer over jezelf en kan je jouw coachingsvaardigheden ontwikkelen. De belangrijkste elementen van de focusgroep zijn oefening en intervisie, daarnaast vragen we van zowel de coaches als de coachees een zeker commitment.

Oefening door om de week echte coachingsgesprekken te voeren met 1 of 2 coachees. Met elke coachee voer je vijf gesprekken. De opzet van jouw coachingstraject bepaal je zelf zodat je aan je eigen leerdoelen kunt werken. Uiteraard kan je inspiratie opdoen bij je medecoaches en met ze sparren over jouw leerdoelen en coachingsaanpak.

Intervisie door eens in de twee weken met de coaches bijeen te komen. In deze tweede serie gaan we de intervisie-avonden gerichter aanpakken. Elke bijeenkomst zal in het teken staan van een specifiek coachingsmodel of -techniek. Denk bijvoorbeeld aan het socratisch gesprek, provocatief coachen of NLP. Elke coach zal één van de avonden voorbereiden en hosten. De thema’s bepalen we samen aan het begin van de serie. In het tweede gedeelte van de intervisie-avond brengt een coach een case in waar de andere coaches feedback op geven. Op deze manier is er ruimte voor zelfreflectie en kunnen de coaches technieken op elkaar oefenen.

Commitment is een voorwaarde om deel te nemen aan de focusgroep. Het traject duurt 10 weken met een gemiddelde tijdsbesteding van 4-6 uur per week. In deze periode voer je gesprekken met je coachee, neem je deel aan de intervisie-avonden en host je één intervisie-bijeenkomst. Daarnaast draag je bij aan de algemene organisatie van de focusgroep, denk hierbij bijvoorbeeld aan het werven van coachees, koppelen van coaches en coachees, harvesten van de intervisiebijeenkomsten, e.d. Om het commitment van de coachees te waarborgen vragen wij aan de coachees een vergoeding van €50 voor het gehele traject.

Er zijn een aantal coaches van de eerste serie die verder willen in een tweede serie. Er is daarom plek voor 2-3 nieuwe coaches. Als er veel animo blijkt te zijn onder de nieuwe coaches dan kan er een tweede coach-groep worden gestart die parallel loopt. We zullen hierbij werken met een first-come first-served principe.

Dus, wil je jezelf ontwikkelen als coach? Ben je bereid hier samen met andere leergierige coaches energie in te steken? Vul dan het dit formulier in.

We nodigen je daarna uit voor de kennismakingsbijeenkomst op 16 november om 20.00u (de lokatie volgt). Tijdens deze bijeenkomst kunnen we elkaar leren kennen en kan je jouw vragen stellen over de focusgroep. Hierna bepaal je pas of je deelneemt aan de focusgroep.

Coachees

Ook geinteresseerde coachees zijn van harte welkom! Als coachee voer je vijf keer een gesprek van een uur met een van de coaches. Jij bepaalt zelf waar je het met de coach over wilt hebben: werk, studie, relaties of andere levensvragen, het kan allemaal. We werken op volgorde van aanmelding, dus diegene die zich het eerst heeft aangemeld krijgt als eerste de kans om een coach te kiezen.

Zowel van de coaches als van de coachees verwachten we een commitment. Dit betekent concreet dat je het traject van de vijf gesprekken afmaakt en dat je je actief bezig bent in het coachingstraject. Om dit commitment te waarborgen vragen we een vergoeding van €50 voor vijf gesprekken.

Ben je benieuwd of coaching iets voor jou kan betekenen maar wil je je nog niet vastleggen voor vijf gesprekken? We bieden zeven coachees de mogelijkheid voor een kosteloos verkennend coachingsgesprek. In dat gesprek verkennen jij en een coach jouw vraag en laten we je zien hoe coaching je daarbij kan helpen. Je kan daarna besluiten of coaching bij jou past en of je wilt deelnemen aan een traject met een van onze coaches. Deze gesprekken zullen plaatsvinden in de week van maandag 23 tot en met 30 november.

Dus, heb je een vraag waar je met een buitenstaander over zou willen sparren of wil je aan jezelf werken en kan je daar ondersteuning bij gebruiken? Meld je dan aan (via dit formulier)! De gesprekken zullen in overleg met je coach eens in de twee weken plaats vinden en starten eind november.