De Universiteit

De purpose van de Universiteit is samen ieders persoonlijke groei mogelijk maken. Dat gebeurt in een leeromgeving waar zelfsturende mensen vragen stellen en verantwoordelijkheid nemen om hun eigen ontwikkeling vorm te geven, binnen en buiten de grenzen van het bestaande onderwijssysteem. Met elkaar vormen wij de community of scholars. Join us!

Waarom?

De Universiteit is ontstaan als aanvulling op het huidige onderwijssysteem. Een plek waar mensen zich kunnen ontwikkelen in hetgeen waar zij zich in willen ontwikkelen. Een plek waar men zich voorbereidt op de wereld van morgen, een wereld met veel mogelijkheden en weinig zekerheden. En wie weet? Hopelijk inspireert wat we doen het bestaande onderwijssysteem tot vernieuwing!

Hoe dan?

Wij geloven in creative learning. Het leren is een creatief proces dat samen met anderen wordt vormgegeven. Belangrijk is daarbij het interdisciplinaire karakter van de groep dat zorgt voor verschillende invalshoeken. We leren door te doen, door te ervaren en door de theorie te combineren met het tastbare. Iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar leerproces. Tevens essentieel is dat iedereen deelneemt. Iedereen is tegelijkertijd zowel student als professor!

De Universiteit brengt een collectief van gemotiveerde mensen samen in een creatieve leeromgeving. In stippellijn schetst De Universiteit de kaders en voorwaarden om vanuit dit collectief een open en toegankelijke learning community te vormen. De Universiteit biedt als leeromgeving maximale vrijheid door een minimale structuur. Binnen deze structuur kunnen leerdoelen, personen en projecten elkaar vinden.

Wat doet de Universiteit precies?

Wekelijks organiseert De Universiteit een workshop over een bepaald onderwerp. Op maandagen in De Kargadoor in Utrecht, op woensdagen bij Knowmads in Amsterdam. Sommige avonden staan op zichzelf. Andere avonden vormen met elkaar een reeks. Kijk hier om te zien welke events er komen en al zijn geweest.

De vorm verschilt per keer en is afhankelijk van het leerdoel. We bieden de vorm aan maar wanneer nodig wijken we daar van af. De kaders zijn flexibel genoeg om vrijheid te bieden, terwijl ze genoeg structuur bieden om zo het beste uit iedereen te halen. Workshops worden door mensen uit de community in co-creatie vormgegeven. Ook geïnteresseerd om dat te doen? Doe een oproep in de community en vind een coach die je kan ondersteunen bij de opzet ervan.

Is De Universiteit iets voor mij?

Wij verwelkomen iedereen die geïnteresseerd is! De Universiteit biedt plaats aan een gemeenschap van zelfsturende studenten die buiten de kaders van het reguliere onderwijs denken. Deze zelfsturende studenten durven vragen te stellen, zijn jong van geest, creatief, bevlogen, sociaal vaardig en toegerust met een zekere mate van zelfstandigheid. Bovendien hebben ze iets te vertellen en kunnen zij elkaar terzijde staan met kennis, betrokkenheid, peer coaching en/of inspiratie. Iedere deelnemer bepaalt voor zichzelf hoe zij/hij wil bijdragen en waaraan zij/hij zich wil committeren.

Waarom heet dit De Universiteit?

Wij streven naar een universiteit in de oorspronkelijke zin van het woord Universitas: “a community of scholars” (zie Citizendium). Het woord scholar duidt op een actieve student en kan zowel staan voor ‘leerling’ als voor ‘geleerde’ (zie Wordnet). Deze definitie van ‘Universiteit’ legt geen beperkingen op aan hoe of waar er leren plaatsvindt. De Universiteit beperkt zich dan ook niet tot de muren van bestaande universiteiten, academies of hoger onderwijsinstellingen en staat ook open voor personen die buiten deze muren studeren en leren.

De Universiteit is constant in ontwikkeling. Wil je weten hoe het ooit begon? Lees ook het verhaal van totstandkoming van De Universiteit.